Obvestilo policistom

Starovedska-skupnost je po naravnem pravu in po zavezah držav najpomembnejšim mednarodnim pogodbam zakonito uveljavila Občo noto in Obvestilo o pravici potovanja domorodnega-živega-človeka v zasebnem.

Na današnji dan so Generalna policijska uprava, direktorji policijskih uprav in komandirji policijskih postaj obveščeni o uveljavitvi naših prostih potovanj.

Obvestilo_policistom.pdf

Javno obvestilo

Po prazniku sončevega obrata je Starovedska-skupnost-rodov-domorodnih-živih-suverenih-ludi na visoki ravni so-delovanja. Naša skupnost staroselcev-naravovedcev je z Občo-noto obvestila pristojne naslove o svojem obstoju.

S tem začenjamo udejanjati zahtevo po izvajanju vseh šest-in-štirideset členov Deklaracije Organizacije združenih narodov o domorodnih ljudeh.

Svoboda potovanja in ohranjanja svojega izročila, z dedovano Staro-pravdo-po-Naravnem-pravu vred, ter vse človekove pravice, so nam na razpolago in v uživanje. Navkljub dandanašnjim medčloveškim odnosom in svoboščinam na porazno nizki ravni, etični, odgovorno samokritični in motivirani še zmeraj obstajamo. Upam in hvaležno pričakujem, da nas vse-takšne (etične, odgovorno samokritične in motivirane) pot živenja pravic (po veljavnih pravnih normah) bolj in bolj pelje v številčnost in uspešnost. Zaživimo Svobodeno. Skupaj ustvarjajmo obilje odnosov in blaginje.

Vabljeni so-delovati.

Svet-rodovnih-starešin

Oklic polnomočnosti domorodne skupnosti

Starovedska skupnost domorodnih svoje-pravdnih ludi pra-rodu Slovenov je dejstvo.

Posnetek oklica skupnosti z roto, ki je vzpostavila temelje za delovanje po Stari pravdi in zagotavlanje pravic domorodnim na zemli dednih dežel našega rodu, tukaj in zdaj. Čestitam vsem domorodnim iz pra-rodu Slovenov.

Svet-rodovnih-starešin

Edino p-ra-vo, edina prav-da

Če hoče človek ohraniti in/ali ponovno vzpostaviti svojo časti-vrednost in dostojanstvo, suverenost, avtonomijo in svobodo, mora s svojo dušo, duhom, čutili in s svojim telesom iz mesa in krvi, ozavestiti svoje prirojene moči in pravice, ki izhajajo iz Naravnega prava in jih je vsak od nas pridobil s svojim rojstvom, saj izhajajo iz prvega človekovega RODU.

Zato, ker je v sistemu vse podrejeno laži in manipulaciji za zasužnenje ludi, se najprej človek za zagotavlanje svoje svobode, sploh pouči o svoji osnovi za lasten stav, da je živ človek s svojimi pravicami in etičnimi obvezami in omejitvami. Človek najprej ozavesti razliko med osebo in človekom ter njunimi pristojnostmi napram sistemu. Sistem in njegova oseba, namreč delujeta v okviru trgovskega pomorskega prava, človek pa v okviru občega prava, na temelju naravnega prava.

Suveren je postal tisti človek, ki je ponovno vzpostavil svoje prirojene pravice

Nadaljuj z branjem

Upoštevanje danosti pravega časa

Upoštevanje danosti

Nekatere meritve minulih danosti, sedaj niso več aktualne in jih uskladimo z dejanskimi razmerami, saj se poti nebesnih teles spreminjajo in živenje se prilagaja spremembam stvarstva. Vsi trije planeti Sončevega sistema, ki jih je bilo moč poseliti, so imeli po dve luni. Zemla je imela: Mesec (našo luno, z orbito 29.5 dni) in Leljo (z orbito 7dni). Mars/Orej-a je imel: Kij (Phobos) in Gorov (Deimos). Deja, trenutno znana kot asteroidni pas, je imela luno Fata (orbit 13 dni) in Levtitcjo.

Zadni koledar Arjanski Sloveni postavijo in zapišejo po takrat dejanskih kozmičnih razmerah in novoletje začnejo z jesenskim enakonočjem (po času RKC in sodobne korporativne pseudo znanosti zapisano z obliko C. Č.; 19. septembra ob 19.00) in dan začnejo že z večerom. To štetje je smotrno pred spremembo/premikom Zemline osi.

Nadaljuj z branjem