Obvestilo policistom in javnostim

Obveščeni smo bili, da kriminalistična policija obvešča policiste o varnostnem samoorganiziranju, da naj bi Starovedska-skupnost pozivala k nepokorščini in nespoštovanju policistov. Gre za popolno laž in manipulacijo.

Ljudje mirno bivamo na zemli-dežel in smo izven ozemlja in zato izven pristojnosti države. Smo nevtralno območje, območje brez spopadov, smo nekonfliktni. Ne posegamo v družbeno ureditev države, ker nismo njen člen in del. Skrbimo zase in za svoje odnose. Nismo del državne ureditve države ali kakršne koli druge družbene ureditve, razen naše, po naših dedovanih običajih oz pravu, ki nam pripada.

Starovedska skupnost je skupnost živih-ludi, ki je obvestila GPU (Generalno policijsko upravo), MNZ (Ministrstvo za notranje zadeve), MZZ (Ministrstvo za zunanje zadeve) in druge organe Republike Slovenije o obstoju domorodnih-živih-ludi in tudi, da prihajamo v miru, smo ne-konfliktni, predvsem se ravnamo po naravnem pravu in načelu “ne škoduj”.

Pravna država s svojimi organi je dolžna s podpisom deklaracij in konvencij izpolnjevati to k čemur se je zavezala, predvsem v skladu z Deklaracijo Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudi (D.Z.N.P.D.L.), angleško U.N.D.R.I.P., ter konvencijami, ki jih je Republika Slovenija sprejela.

Kdorkoli se sklicuje na to, da deluje v okviru pravne države, mora upoštevati zakone in delovati po zakonih, zato mora upoštevati vse zakone in zakonitosti. Kdor ne upošteva navedenih zakonov in zakonitosti, deluje kriminalno ali ogrožujoče, je ali ropar ali razbojnik ali gusar ali terorist. Upoštevanje zakonov ni konfliktno in predstavlja miroljubno reševanje vseh odnosov.

Policija je Starovedsko-skupnost pripoznala kot dejstvo, s katero kriminalistična policija nima nobenega opravka. Starovedska-skupnost nikdar ni pozivala k nespoštovanju predstavnikov oblasti in iz delovanja ni možno razbrati napovedi nespoštovanja pristojnosti policistov oziroma nepokorščine, kar lahko privede do konfliktov v morebitnih policijskih postopkih s pripadniki navedene skupnosti. Uprava kriminalistične policije tudi zavaja, da je pri rednem spremljanju stanja na področju varnostnega samoorganiziranja zaznala tovrstna pozivanja, saj je Starovedska-skupnost sama že predhodno in samoiniciativno obvestila vodstvo policije. Vodstvo policije naj ne zavaja svojih zaposlenih, t.j. policistov, in ne vnaša nepotrebnega nemira v svoje vrste.