Uveljavlane listine

Obvestilo o pravici potovanja domorodnega-živega-človeka v zasebnem
poslano 19.7.2021

Kopija listine: PZP-7531/20/07(-DP04)

   • Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov
   • POLICIJA – Republika Slovenija, Generalna policijska uprava
   • Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Direktorat za ekonomsko in fiskalno politiko

Obvestilo o pravici potovanja domorodnega-živega-človeka v zasebnem-privatnem
poslano 2.7.2021

Kopija listine: PZP-7531/07/07(-DP15)

   • Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet – Republika Slovenija

Obča nota
napisano tretjega dne meseca rožnika sedemtisočpetstoenaintrideset (20.5.2021 A.D.)

poslano 12.6.2021
kopija listine: ON-7531-05-03(-DP01)

   • Organizacija združenih narodov – New York, ZDA
   • Državni zbor Republike Slovenije
   • Državni svet Republike Slovenije
   • Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
   • Ministrstvo za okolje in prostor – Republika Slovenija
   • Generalna policijska uprava – Republika Slovenija
   • Avstrijsko veleposlaništvo v Ljubljani
   • Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji
   • Veleposlaništvo Italije – v Ljubljani
   • Veleposlaništvo Madžarske – Ljubljana
   • Ambasada Republike Srbije – Republika Slovenija
   • Veleposlaništvo Republike Nemčije – Ljubljana
   • Universal Postal Union – Basel, Švica
   • International Monetary Fund – Washington D.C.

Oklic polnomočnosti domorodne skupnosti s staro pravdo
osmi Veliki traven 7531