Vljudnostno obvestilo Pahorju

Dne 18.10.2021 AD je Starovedska-skupnost predsedniku države Republika Slovenija in korporacije REPUBLIKA SLOVENIJA zaradi neodzivnosti na zahtevek za sanacijo škod povzročenih domorodnemu človeku in stvarstvu, poslan z listino DIP-7531/VS/13-DIP-1A ter poštno pošiljko številka RA 6659 7597 0 SI dne 21.9.2021 AD, poslala vljudnostno obvestilo oz vljudnostni opomnik.