:matej :rukav-nedelko: RA 6508 3929 2 SI 7494

Starovedska-skupnost-rodov-domorodnih-živih-suverenih-ludi

Deklaracija Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudi (DZNPDL) / The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

:matej :rukav-nedelko

c/o Gredlova [5]
blizu Miklavž [2204]

  • Varovalen sporazum – RA 6508 3929 2 SI 7494
  • Izjava, da sem živ – DA
  • Izjava o poštenem in tvornem sodelovanju – DA
  • Izkaz človeka – DA
  • Javna objava, razglas, oklic – DA
  • Izjava o sposobnosti upravljanja z avtomobilom, plovilom – DA
  • Lastnina:
   • Avtomobil: , VIN: xxxxxxxxxxxxxxx
    • Tablica avtomobila: 
   • Stanovanje
    • k/o  xxx, št. 8, 
  • Diplomatska listina – NE