:mitja :gerzevič-štemberger: RA 6470 5791 4 SI

:mitja :gerzevič-štemberger

c/o Morova ulica [27]
blizu Izola [6310]

 • Varovalen sporazum – RA 6470 5791 4  SI, PDF
 • Izjava, da sem živ – DA, PDF
 • Izjava o poštenem in tvornem sodelovanju – DA
 • Izkaz človeka – DA, PDF
 • Javna objava, razglas, oklic – DA, PDF
 • Izjava o sposobnosti upravljanja z avtomobilom, plovilom – NE
 • Potovalna listina – NE
 • Lastnina:
  • Avtomobil: , VIN: xxxxxxxxxxxxxxx
   • Tablica avtomobila: 
  • Stanovanje
   • k/o  xxx, št. , 
 • Diplomatska listina – NE