:matej :klarič-brglez: RA 5705 8898 9 SI 310820

:matej :klarič-brglez

c/o Jerebova ulica [001]
blizu Litija [1270]

 • Varovalen sporazum – RA 5705 8898 9 SI 310820, PDF
 • Izjava, da sem živ – DA, PDF
 • Izjava o poštenem in tvornem sodelovanju – DA
 • Izkaz človeka – DA, PDF
 • Javna objava, razglas, oklic – DA, PDF
 • Izjava o sposobnosti upravljanja z avtomobilom, plovilom – DA
 • Potovalna listina – NE
 • Lastnina:
  • Avtomobil: , VIN: xxxxxxxxxxxxxxx
   • Tablica avtomobila: 
  • Stanovanje
   • k/o  xxx, št. , 
 • Diplomatska listina – NE